Verslo pagalba2019-02-19T12:43:22+00:00

BUSINESS ENVIRONMENT AND BUSINESS SUPPORT

ČIA GALITE ATRASTI ATSAKYMUS Į KLAUSIMUS: :

Kaip pradėti verslą?

SAtsižvelgiant į darbo sritį, patirtį, tikslus ir siekius kiekvienas amatininkas gali pasirinkti, kuri verslo forma yra geriausia kuriant naują verslą. Dažniausiai galima rinktis iš dviejų variantų:

 • dirbti kaip fiziniam asmeniui su verslo liudijimu ar individualios veiklos pažyma arba
 • dirbti kaip juridiniam asmeniui, įsteigiant įmonę.

Kaip pradėti ekonominę veiklą LATVIJOJE:

 1. Prieš pradedant ekonominę veiklą, fizinis asmuo turi įsiregistruoti Valstybinėje pajamų tarnyboje kaip mokesčių mokėtojas – ekonominės veiklos vykdytojas, nurodantis numatomos ūkinės veiklos sritį.

Tai gali padaryti čia: www.eds.vid.gov.lv

 1. Ekonominę veiklą vykdantis asmuo turi pasirinkti sau tinkamiausią apmokestinimo būdą.

Kokią ekonominės veiklos formą pasirinkti, galite pažiūrėti pasinaudoję šia nuoroda:   https://businessnetwork.lv/riki/sdf

  Pajamų mokestis Patento mokestis už tam tikros rūšies ekonominės veiklos vykdymą Sumažintas patento mokestis už tam tikros rūšies ekonominę veiklą Labai mažų įmonių (mikroįmonių)   mokestis
Mokesčio dydis 20-31,4% nuo pelno arba > 50 EUR per metus
Daugiau informacijos rasite:https://www.vid.gov.lv/lv/iedzivotaju-ienakuma-nodokla-likmes
100 EUR / 50 EUR arba 17 EUR per mėnesį. Daugiau informacijos rasite: https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji 17 EUR / 9 EUR per metus

Daugiau informacijos rasite: https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

Mikromonių mokesčių tarifas yra 15%.
Mikroįmonių mokestis taikomas mikroįmonės apyvartai (pajamoms).
Sritys, kurioms taikoma

Daugiau informacijos rasite: https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

·        odos ir tekstilės dirbiniai;

·        namų priežiūros paslaugos; Privačios namų ūkio paslaugos; Grožio paslaugos;

·        amatų produktai ir kt.

Daugiau informacijos rasite:  https://likumi.lv/ta/id/296734

Daugiau informacijos rasite: https://likumi.lv/doc.php?id=215302

Kaip pradėti ekonominę veiklą LIETUVOJE:

Visos verslo formos (įskaitant VL, IDV bei juridines formas) galiojančios Lietuvoje, jų palyginimas, reikalavimai ir daugybė naudingų patarimų, aprašyta svetainėje: https://www.enterpriselithuania.com/verslauk/.

“Versli Lietuva” (angl. Enterprise Lithuania) – tai Ūkio ministerijos įsteigta agentūra, skatinanti verslumą, tvarią ir šiuolaikinę verslo plėtrą, naujų įmonių ekosistemą ir eksportą Lietuvoje. „Versli Lietuva“ yra „vienas sustojimas“ verslui per visą vystymosi ciklą.

Kaip pradėti eksportuoti amatininkų gaminius?

Daugeliu atvejų amatininkų ir menininkų pagaminti produktai yra sėkmingiausiai parduodami mugėse. Informacija apie artimiausias Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje suplanuotas muges pateikiama žemiau išvardintose svetainėse.

LATVIJOJE:

LIETUVOJE, ESTIJOJE:

TARPTAUTINĖSE PARODOSE IR MUGĖSE:

Turimos paramos programos Latvijoje verslo plėtrai ir matomumo didinimui už Latvijos ribų:

 • Latvijos investicijų ir plėtros agentūra (LIAA), sukūrus nacionalinį stendą tarptautinėse parodose Europos Sąjungoje ir už jos ribų. LIAA teikia paramą Latvijos verslininkams. Pavyzdžiui, verslininkai turi prieigą prie nemokamos vietos nacionaliniame stende, remia pasirengimą parodai, taip pat paramą pritraukiant galimus verslo partnerius (organizuojant susitikimus ir dirbant stende). Daugiau informacijos rasite: http://eksports.liaa.gov.lv/pakalpojumi/nacionalie-stendi
 • Valstybinė akcinė bendrovė „Development Finance Institution ALTUM“. Organizacija, pasitelkusi finansines priemones (pvz., Paskolas, kredito garantijas, investicijas į rizikos kapitalo fondus ir kt.), teikia finansavimą tose srityse, kurios yra svarbios ir remiamos valstybės ir kuriose nėra pakankamos galimybės gauti kredito įstaigų finansavimą. Įgyvendindama valstybės paramos programas, ALTUM naudoja Latvijos ir ES lėšų finansavimą. Daugiau informacijos rasite: https://www.altum.lv/lv/
 • Nacionalinio planavimo regiono dotacijų konkursai. Pavyzdžiui: https://www.zemgale.lv/ ir kiti
 • Savivaldybės dotacijų konkursai: http://www.dobele.lv/lv/news/dobeles-novada-kulturas-un-sporta-parvalde-izsludina-projektu-konkursu-11

Eksporto skatinimas Lietuvoje:

Organizacija “Versli Lietuva” yra viena didžiausių verslo paramos institucijų Lietuvoje. Viena iš paramos krypčių yra eksporto skatinimas. Nuoroda į svetainę: https://www.verslilietuva.lt/eksportuok/

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie Lietuvos įmonių galimybes eksportuoti. Čia galite rasti leidinį „10 žingsnių eksporto link“ su patarimais, kaip pasirengti eksportuoti, gauti svarbių patarimų, kaip pradėti eksporto veiklas, pasinaudoti konsultacijomis su profesionaliais konsultantais, gauti informaciją apie finansinės paramos galimybes. Taip pat galite rasti ir prisijungti prie Lietuvos eksportuotojų duomenų bazės. Be to, naudokite „Eksporto gaires“ – įrankį, kuriame galite rasti visą reikalingą informaciją apie eksportą Lietuvos eksportuotojams.

Daugiau informacijos apie pasirengimą ir dalyvavimą parodose, mugėse, produktų paruošimą pardavimui, rasite:

Kaip dalyvauti mugėse?

Paprastai amatininkai, menininkai sėkmingai parduoda savo produktus įvairiose mugėse. Yra daug galimybių dalyvauti šiuose renginiuose patiriant mažas išlaidas ar pasinaudojant subsidijomis.

Vienos svarbiausių eksporto paramos institucijų LATVIJOJE:

 • Latvijos investicijų ir plėtros agentūra (LIAA) reguliariai organizuoja įvairias paramos veiklas ir siūlo eksporto skatinimo paslaugas (dalyvavimas parodose, prekybos misijose, susitikimuose, nemokami seminarai ir kt.). Daugiau informacijos rasite:http://eksports.liaa.gov.lv/
 • EEN – Europos įmonių tinklo platforma. Ši platforma suteikia verslininkams galimybę bendradarbiauti su daugiau nei 60 šalių, įskaitant 28 Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat šalių kandidačių (Turkija, Makedonijos Respublika, Albanija, Juodkalnija ir Serbija), Europos ekonominės erdvės šalimis ir kitomis trečiosiomis šalimis. Galimos paslaugos: partnerių paieška, rinkos informacija, ES teisės aktų klausimai ir informacija apie galimybes gauti finansavimą. Daugiau informacijos rasite: http://www.een.lv/
 • Žemės ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija taip pat teikia nemokamas eksporto paramos paslaugas, ministerijos parengia ir įgyvendina eksporto skatinimo politiką, kad padidintų jų atsakomybei priskirtų sektorių eksporto pajėgumus, naudojant nacionaliniuose ir Europos Sąjungos fonduose turimus finansinius išteklius.

Informacija apie konkrečias užsienio prekybos priemones, taikomas konkrečiai prekei Europos ir nacionaliniu lygmeniu eksporto atžvilgiu, pateikiama Valstybinės pajamų tarnybos integruotoje tarifų valdymo sistemoje pagal TARIC skyrių.

Taip pat pasitikrinkite visas galimybes ir naudokitės finansine parama dalyvavimui mugėse LIETUVOJE:

 • Kai kurios savivaldybės Lietuvoje turi Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondus. Pasitikrinkite ar Savivaldybės Fondas remia dalyvavimą mugėse ir prašykite finansinės paramos.

Sudarykite planą, perskaitykite straipsnius, pasitarkite ir pasiruoškite prekybos mugėms:

Kaip pradėti parduoti savo produktus internete?

Globalizacijos procesų dėka internetu parduodami produktai tampa vis populiaresni. Dabar kiekvienas gali paversti savo hobį pelninga veikla, prisijungdamas prie kai kurių didžiausių internetinių parduotuvių arba kurdamas savo individualiai sukurtą dizaino platformą. Sukūrus internetinę parduotuvę, jūs galėsite valdyti savo verslą iš bet kurios pasaulio vietos, leisdami amatininkams ar dizaineriams tobulinti savo įgūdžius ir sugebėjimus už įprastos aplinkos ribų.

Profilio sukūrimas esamoje internetinėje parduotuvėje (pavyzdžiui  tarptautinė www.etsy.com ir kt.), daugeliu atvejų yra paprasčiausias būdas, leidžiantis kiekvienam, nepaisant amžiaus ar kompiuterinių įgūdžių, pardavinėti savo darbus internete.

Visi verslininkai, siūlantys savo produktus internete, pripažįsta, kad svarbi produkto pardavimo dalis yra veiksminga rinkodara ir reklama. Taigi būtina ne tik graži produkto išvaizda (nuotraukos kokybė ir t.t.), bet ir kokybiškas produkto aprašymas, greita komunikacija ir paslaugų kokybė bei kita.

Toliau pateiktos nuorodos su naudinga informacija ir rinkodaros pavyzdžiais, kuriuos verta pamatyti:

Projektas
Užimtumas ir verslumas be sienų
/ BEE, Nr. LLI-138 /

Šis Interneto svetainė parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio Interneto svetainė turinį atsako Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centru. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę..

PASIRINKITE JAV MŪSŲ SOCIALINIŲ TINKLŲ