Ziņas2019-01-31T00:10:07+00:00

Jaunākās ziņas

Projekts
Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām
/ BEE, Nr. LLI-138 /

Šī mājas lapa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par mājas lapas saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Sekojiet mums sociālajos tīklos