Mācību saturs2019-01-31T00:29:04+00:00

Mācību programma

1. modulis: Sadarbības piedāvājuma izstrāde un starpnozaru aspekti uzņēmumos, pašvaldībās un zinātniski pētnieciskās iestādēs

2. modulis: Jaunu tirgu apgūšana: mārketings, tirgus iespējas un mērķauditorijas uzvedības tendences

3. modulis: Preces/preču zīmes izveidošana

4. modulis: Tirgus pētījumi un jauno tirgus mārketings

5. modulis - pirmā daļa: Emocionālā inteliģence

5. modulis - otrā daļa: Komunikācijas prasmes

5. modulis - trešā daļa: Konflikta jēdziens. Konflikta risināšanas stratēģijas

6. modulis: Intelektuālais īpašums un iespēja eksportēt produktus

7. modulis: Uzņēmējdarbības plānošana

Projekts
Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām
/ BEE, Nr. LLI-138 /

Šī mājas lapa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par mājas lapas saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Sekojiet mums sociālajos tīklos