Par projektu2019-01-30T23:54:03+00:00

Par projektuProjekts: Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām /BEE, Nr. LLI-138/

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, sadarbībā ar Anikščiai mākslas inkubatoru – mākslas studiju un Panevēžas Biznesa centru, realizē pārrobežu projektu „Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” („Employment and Entrepreneurship without Borders”, BEE, Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam), lai motivētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas un uzlabotu savu produktu konkurētspēju radošās amatniecības materiālu jomās: tekstils, stikls, koks, keramika un papīrs.

Kas projekta realizācijas laikā būs sagaidāms?

Šī projekta mērķa grupa ir Zemgales reģiona Dobeles novada un divu Lietuvas pierobežas teritoriju – Anikščiai rajona un Panevēžas apgabala – potenciālie un esošie amatnieki (kopā 80 personas), kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas un prasmes iepriekš minētās amatniecības nozarēs.

Nozīmīgākās projekta aktivitātes un rezultāti:
– Izstrādāta un realizēta 11 dienu apmācību programma, kurā ietvertas gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības par mārketinga un komunikāciju pasākumu īstenošanu.
– Noorganizētas piecas radošās darbnīcas. Amatniekiem, kopīgi strādājot darbnīcās mentoru – mākslinieku uzraudzībā, būs iespēja uzlabot savu esošo produktu dizainu, kā arī izstrādāt jaunus produktus.
– Noorganizētas divas amatnieku izstādes Latvijā un Lietuvā.

Projekta laikā tiks izveidota partneru kopīga IT platforma – kā veicināšanas instruments jaunradīto produktu noietam jaunos tirgos.

Projekts ilgst no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam (24 mēnešus).

Projekta kopējais budžets ir EUR 336 648,66 tai skaitā ERAF finansējums – EUR 286 151,36 (85 %).

Projekts
Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām
/ BEE, Nr. LLI-138 /

Šī mājas lapa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par mājas lapas saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Sekojiet mums sociālajos tīklos