Uzņēmējdarbības atbalsts2019-02-19T12:43:22+00:00

BUSINESS ENVIRONMENT AND BUSINESS SUPPORT

Šeit jūs varat atrast dažas atbildes saviem jautājumiem:

Kā uzsākt pašam savu uzņēmējdarbību?

Ja esat nolēmis sākt savu biznesu, rūpīgi izvērtējiet savas vēlmes un iespējas, jo no Jūsu izvēlētā saimnieciskās darbības veida un plānotā apgrozījuma būs atkarīga saimnieciskās darbības reģistrācijas forma, kā arī valstij maksājamo nodokļu veidi, apmērs un to administrēšanas kārtība.

Soļi, saimnieciskās darbības reģistrācijai LATVIJĀ:

 1. Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas VID kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.

To var izdarīt www.eds.vid.gov.lv

 1. Saimnieciskās darbības veicējiem jāizvēlas viens no amatnieka darbībai piemērotākajiem nodokļu maksāšanas veidiem:

Saimnieciskās darbības formas izvēles palīgs: https://businessnetwork.lv/riki/sdf

  Nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības Patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu Samazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu Mikrouzņēmuma nodoklis
Nodokļu apmērs 20-31.4% no peļņas vai >50 EUR gadā

Vairāk informācijas: https://www.vid.gov.lv/lv/iedzivotaju-ienakuma-nodokla-likmes

100 EUR / 50 EUR vai 17 EUR mēnesī. Vairāk informācijas: https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji 17 EUR / 9 EUR gadā

Vairāk informācijas: https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

15% no mikrouzņēmuma apgrozījuma (ieņēmumiem)
Jomas uz kurām attiecināma

Vairāk informācijas: https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

·        Ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;

·        Mājas aprūpes pakalpojumi; Privātie mājsaimniecības pakalpojumi; Skaistumkopšanas pakalpojumi;

·        Amatniecības izstrādājumu izgatavošana u.c.

Vairāk informācijas: https://likumi.lv/ta/id/296734

Vairāk informācijas: https://likumi.lv/doc.php?id=215302

LIETUVĀ:

Lietuvā pieejamās uzņēmējdarbības formas, to prasības, savstarpējs salīdzinājums un noderīgi padomi, piemērotākās uzņēmējdarbības formas izvēlei, aprakstīti mājas lapā https://www.enterpriselithuania.com/en/start/ (ENG valodā), vai  https://www.enterpriselithuania.com/verslauk/ (LT valodā).

“Versli Lietuva” (LV Uzņēmējdarbība Lietuvā) ir LT Ekonomikas Ministrijas izveidota vienas pieturas aģentūra. “Versli Lietuva” uzdevums ir veicināt ilgtspējīgas un modernas uzņēmējdarbības attīstību Lietuvā, kā arī attīstīt jaunu uzņēmumu ekosistēmu un eksportspēju.

.

Kā piedalīties gadatirgos?

Vairums gadījumos amatnieku un mākslinieku izstrādātā produkcija tiek realizēta gadatirgos. Zemāk norādītās mājas lapās iespējams atrast informāciju par tuvākajiem plānotajiem gadatirgiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

LATVIJĀ:

LIETUVĀ, IGAUNIJĀ:

STARPTAUTISKAS IZSTĀDES un GADATIRGI:

 

LATVIJĀ pieejamās atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai un atpazīstamības veicināšanai ārpus Latvijas:

 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) piedaloties valsts nacionālos stendos starptautiskajās nozaru izstādēs gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. LIAA nodrošina atbalstu Latvijas uzņēmējiem. Piemēram, uzņēmējiem pieejams noteikta izmēra bezmaksas laukums nacionālajā stendā, atbalsts sagatavojoties izstādei, atbalsts potenciālos partnerus uzrunāšanai (organizējot tikšanās un strādājot stendā). Vairāk informācijas: http://eksports.liaa.gov.lv/pakalpojumi/nacionalie-stendi
 • Valsts attīstības finanšu institūcija – ALTUM. Organizācija ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Īstenojot valsts atbalsta programmas, ALTUM izmanto Latvijas un ES fondu finansējumu. Vairāk informācijas: https://www.altum.lv/lv/
 • Valsts plānošanas reģionu grantu konkursi. Piemēram: https://www.zemgale.lv/ un citi
 • Pašvaldību grantu konkursi: http://www.dobele.lv/lv/news/dobeles-novada-kulturas-un-sporta-parvalde-izsludina-projektu-konkursu-11

LIETUVĀ

Pieejamais finansiālais atbalsts Lietuvā, dalībai gadatirgos:

 • Finansiāls atbalsts dalībai / produkta prezentācijai starptautiskās izstādēs, gadatirgos un biznesa misijās. Vairāk informācijas: http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/naujos-galimybes-lt (LT valodā)
 • Lielākajām Lietuvas pašvaldībām pieejami mazo un vidējo uzņēmēju veicināšanas fondi, dalībai izstrādēs un gadatirgos. Vairāk informācijas pašvaldību mājas lapās.

Vairāk informācijas par sagatavošanās darbiem un dalību izstrādē, produktu prezentācijās un tirgos:

Kā uzsākt amatniecības produktu eksportu?

LATVIJĀ:

Latvijai viens no nozīmīgākajiem eksporta tirgiem ir Eiropas Savienības (ES) valstis. Kā nozīmīgākās eksporta atbalsta institūcijas var minēt:

 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), kas regulāri rīko dažādus atbalsta pasākumus un piedāvā pakalpojumus eksporta veicināšanai (dalība izstādēs, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, bezmaksas semināri utt.). Vairāk informācijas: http://eksports.liaa.gov.lv/
 • EEN – Eiropas biznesa atbalsta tīkla platforma. Platforma piedāvā uzņēmējiem sadarbības iespējams/aicinājumus starp uzņēmējiem vairāk nekā 60 valstīs, iekļaujot 28 Eiropas Savienības valstis, kā arī kandidātvalstis (Turcija, Maķedonijas Republika, Albānija, Melnkalne, Serbija), Eiropas ekonomiskās zonas valstis un citas trešās valstis. Pieejamie pakalpojumi ietver: Sadarbības partneru meklēšanu, Tirgus informāciju, ES likumdošanas jautājumus, informāciju par pieeju finansējumam. Vairāk informācijas: http://www.een.lv/
 • Eksporta atbalsta bezmaksas pakalpojumus sniedz arī Zemkopības ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, kas izstrādā un īsteno eksporta veicināšanas politiku savā atbildībā esošo nozaru eksportspējas celšanai, izmantojot gan valsts, gan Eiropas Savienības fondu ietvaros pieejamos finanšu resursus.

Informāciju par konkrētai precei piemērojamiem Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī noteiktajiem ārējās tirdzniecības pasākumiem attiecībā uz eksportu var atrast Valsts ieņēmumu dienesta Integrētā tarifa vadības sistēmā, sadaļā TARIC.

LIETUVĀ:

Vienas pieturas organizācija “Versli Lietuva” ir viena no lielākajām uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām Lietuvā. Viens no organizācijas darbības virzieniem ir eksporta vecināšanas pasākumu īstenošana. Vairāk informācijas: https://www.verslilietuva.lt/eksportuok/ (LT valodā). Norādītā mājas lapā aprakstīti “10 soļi līdz eksportam”, kas ietver sevī ne tikai padomus sagatavošanās darbiem, uz pieredzi balstītus padomus, pieejamās finansiālā atbalsta iespējas, bet arī konsultācijas no nozaru profesionāļiem. Mājas lapā pieejama arī eksportējošo uzņēmumu datubāze un “Eksporta vadlīnijas” Lietuvas uzņēmumiem, kas vēlas vai jau ir uzsākuši eksportu.

Kā uzsākt savu produktu tidzniecību caur internetu?

Produktu tirdzniecība internetā kļūst arvien populārāka, ko veicina globalizācijas procesi. Ikvienam ir iespējama hobiju pārvārst peļņu nesošā nodarbē, pievienojoties kādam no lielākajiem e-veikaliem vai izveidojot savu – individuāli izstrādātu dizaina platformu. E-veikala izveide sniedz iespēju vadīt savu uzņēmējdarbību no jebkuras vietas pasaulē, tādējādi neierobežojot amatnieka vai dizainera iespēju pilnveidot savas prasmes un iemaņas ārpus ierastās vides.

Profila izveide jau pastāvošā e-veikalā, kas vairums gadījumos ir starptautisks, (www.etsy.com u.c.) vairums gadījumos ir atvieglota, lai ikviena vecuma interesenti, ar dažādām datorprasmju iemaņām, spētu darboties interneta vietnē.

Visi uzņēmēji, kas piedāvā savu produkciju internetā atzīst, ka būstisks produkta noieta veicinošs faktors ir pareizi izvēlēta preces mārketēšana jeb pasniegšanas māksla. Tas ir, būtisks ir ne tikai preces izskats (foto kvalitāte utt.), bet arī tai pievienotais preces apraksts, apkalpošanas ātrums, serviss utt.

Lai sniegtu ieskatu, kā veiksmīgāk piedāvāt savu produkciju interneta vidē, esam apkopojuši informācijas resursus, kuros ir vērts ieskatīties:

Projekts
Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām
/ BEE, Nr. LLI-138 /

Šī mājas lapa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par mājas lapas saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Sekojiet mums sociālajos tīklos